Käsitöökonkurss TEEME OMA EHTE 17. detsember 2010 – 28. APRILL 2011
Tartu Maanaiste Liit
kuulutab välja konkursi

TEEME OMA EHTE

Toimumise aeg
17. detsember 2010 – 28. APRILL 2011


Konkursil on kolm alateemat:

• RAHVUSLIKUD HELMESEHTED
• TEKSTIILSETEST MATERJALIDEST EHTED
• VABA TEEMA

Konkursi tingimused:
• Üks autor võib ühele alateemale esitada kõige rohkem 5 tööd
• Töö ei tohi olla varem esitletud või avaldatud, muudel konkurssidel osalenud
• Eelistatud on naturaalsed materjalid
• Töö võiks olla kohatundlik
• Töö võib kanda ka TML-i või mõne selle liikmesseltsi logo, olla n.ö organisatsiooni reklaamiks
• Hindamisel arvestatakse töö ideed, aga ka teostuse korrektsust ning leidlikkust

Konkursi eel korraldatakse osaleda soovijatele õppepäevi

Parimad tööd pannakse välja maikuus TML-i pidulikul emadepäeva koosviibimisel.
Konkursi võidutööd saadetakse edasi vabariiklikule konkursile EESTI OMA EHE, mille korraldab Eesti Käsitöö- ja Rahvakunsti Liit maikuus.

Konkursi auhinnafond on esemeline (käsitöölistele tarvilised vahendid ja materjalid). Auhinnafond on 4000 krooni ja jaguneb alateemade vahel orienteeruvalt järgmiselt:
I koht 1600 krooni
II koht 1100 krooni
III koht 800 krooni
Ergutuspreemia (vajadusel) 500 krooni.

®ürii jätab endale õiguse preemiate jagamisel muudatuste tegemiseks auhinnafondi piires.
Eraldi võidakse premeerida näiteks nutikat ideed, mida ei ole võimalik liigitada ühegi määratud alateema alla, või iseäranis leidlikku materjalikasutust vms.

Märgusõnaga varustatud (kinnitada töö külge) võistlustööd palutakse esitada hiljemalt 28.aprilliks TML-i käsitööprojektide juhi Sirje Zujeva kätte. Juurde peaks olema lisatud selle töö saamise lugu (materjal, idee, teostus, seotus kohaga, materjali valiku põhjendus vms, samuti autori enda arvamus, millisesse alateemasse ta oma võistlustöö liigitaks) ja kinnine ümbrik, milles on üles tähendatud autori nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress.
Pärast 28.aprilli laekunud tööd konkursil ei osale.

NB! Sirje Zujeva telefoninumber on 551 4038!