Käsitöökonkurss TEEME OMA PEA-ASJA
Tartu Maanaiste Liit
kuulutab välja konkursi

TEEME OMA PEA-ASJA

Toimumise aeg
JAANUAR – APRILL 2012

Konkursil on kolm alateemat:

• RAHVUSLIK
• TAIMEST TULNUD
• VABA TEEMA

Konkursi tingimused:
• Üks autor võib ühele alateemale esitada kõige rohkem 5 tööd
• Töö ei tohi olla varem esitletud või avaldatud, muudel konkurssidel osalenud
• Eelistatud on naturaalsed materjalid
• Töö võiks olla kohatundlik
• Töö võib kanda ka TML-i või mõne selle liikmesseltsi logo, olla n.ö organisatsiooni reklaamiks
• Hindamisel arvestatakse töö ideed, aga ka teostuse korrektsust ning leidlikkust

Parimad tööd pannakse välja TML-i pidulikul emadepäeva koosviibimisel Tartu Ülikooli aulas 12.mail k.a.
Konkursi võidutööd saadetakse edasi vabariiklikule konkursile TAIMEST TULNUD, mille korraldab Eesti Käsitöö- ja Rahvakunsti Liit maikuus. Edasi saadetakse üksnes vastava alateema all eie konkursile laekunud parimad tööd.

Konkursi auhinnafond on esemeline (käsitöölistele tarvilised vahendid ja materjalid). Auhinnafond on 300 eurot ja jaguneb alateemade vahel orienteeruvalt järgmiselt:
I koht 100 eurot
II koht 50 eurot
III koht 40 eurot
Ergutuspreemiad

®ürii jätab endale õiguse preemiate jagamisel muudatuste tegemiseks auhinnafondi piires.
Eraldi võidakse premeerida näiteks nutikat ideed, mida ei ole võimalik liigitada ühegi määratud alateema alla, iseäranis leidlikku materjalikasutust vms.

Märgusõnaga varustatud (kinnitada töö külge) võistlustööd palutakse esitada hiljemalt 30.aprilliks TML-i käsitööprojektide juhi Sirje Zujeva kätte. Juurde peaks olema lisatud selle töö saamise lugu (materjal, idee, teostus, seotus kohaga, materjali valiku põhjendus vms, samuti autori enda arvamus, millisesse alateemasse ta oma võistlustöö liigitaks) ja kinnine ümbrik, milles on üles tähendatud autori nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress.
Pärast 30.aprilli laekunud tööd konkursil ei osale.

NB! Sirje Zujeva telefoninumber on 551 4038!