TML Käsitöökonkurss
Tartu Maanaiste Liit
kuulutab välja konkursi

MEIE OMA MAAVILLANE
Toimumise aeg

17. detsember 2012 – 26. APRILL 2013


Konkursil on kolm alateemat:

• MAAVILLNE MEIE GARDEROOBIS
• MAAVILLANE INTERJÖÖRI OSANA
• VABA TEEMA MAAVILLASEST

Konkursi tingimused:
• Üks autor võib ühele alateemale esitada kõige rohkem 5 tööd
• Töö ei tohi olla varem esitletud või avaldatud, muudel konkurssidel osalenud
• Eelistatud on kodumaine materjal
• Töö võiks olla kohatundlik
• Töö võib kanda ka TML-i või mõne selle liikmesseltsi logo, olla n.ö organisatsiooni reklaamiks
• Hindamisel arvestatakse töö ideed, aga ka teostuse korrektsust ning leidlikkust

Konkursi eel korraldatakse osaleda soovijatele õppepäevi

Parimad tööd pannakse välja maikuus TML-i pidulikul emadepäeva koosviibimisel.
Konkursi võidutööd saadetakse edasi vabariiklikule konkursile EESTI-MAA-VILLANE, mille korraldab Eesti Käsitöö- ja Rahvakunsti Liit maikuus.

Konkursi auhinnafond on esemeline (käsitöölistele tarvilised vahendid ja materjalid). Auhinnafond on 200 eurot ja jaguneb alateemade vahel orienteeruvalt järgmiselt:
I koht 100 eurot
II koht 50 eurot
III koht 40 eurot
Ergutuspreemiad

®ürii jätab endale õiguse preemiate jagamisel muudatuste tegemiseks auhinnafondi piires.
Eraldi võidakse premeerida näiteks nutikat ideed, mida ei ole võimalik liigitada ühegi määratud alateema alla, või iseäranis leidlikku materjalikasutust vms.

Märgusõnaga varustatud (kinnitada töö külge) võistlustööd palutakse esitada hiljemalt 26.aprilliks TML-i käsitööprojektide juhi Sirje Zujeva kätte. Juurde peaks olema lisatud selle töö saamise lugu (materjal, idee, teostus, seotus kohaga, materjali valiku põhjendus vms, samuti autori enda arvamus, millisesse alateemasse ta oma võistlustöö liigitaks) ja kinnine ümbrik, milles on üles tähendatud autori nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress.
Pärast 26.aprilli laekunud tööd konkursil ei osale.

NB! Sirje Zujeva telefoninumber on 551 4038!