TML tegevuskava 2016 - 2021

 

Keskne teemavaldkond RAHVAKULTUUR

Harivad tegevused

Koolitused, seminarid, õppereisid

Kogukondlikud tegevused

Traditsiooniliste  ürituste jätkamine /konverents, emadepäeva aktus jne/  ja uute traditsioonide loomine: talgud,  laadad, heategevus jne.

Koostöövõrgustikud  

Seltside omavahelised kohtumised ja ühisüritused,  koostöö teiste (nais) organisatsioonidega Eestis (nt EENA, EDA jne), koostöö rahvusvahelisel tasandil: Baltimaade MNS koostöö jätkamine, uute rahvusvaheliste  kontaktide loomine (nt Soome Martad, Norra MNS-d, üleilmsed organisatsioonid)