Tartu Maanaiste Liit (TML)
Telefon:  +372 5341 2408 - Urve Kaasik
              +372 5547 099 - Mall Türk

TARTU MAANAISTE LIIDU  visioon, missioon ja eesmärgid 2016-2021

 

Missioon e. ülesanne: Ühendada  maanaiste seltse, arendada seltside vahelist koostööd, hoida rahvuskultuuri ning  seista maaelu väärtuste  eest.  

Visioon e. tulevikunägemus: TML on tugev ühendus, mis  tugevdab seltside tegevust, aitab kaasa maapiirkondade elu säilimisele ja arenemisele, hoiab  ja kannab rahvuskultuuri ning esindab maarahvast.  

 

Ülesanded:

 1. Arendada koostööd seltside vahel
 2. Luua õppimisvõimalusi  maapiirkonnas  nii enesearenguks kui konkurentsivõime tõstmiseks.
 3. Väärtustada ja arendada rahvakultuuri
 4. Organiseerida sisukaid ja mõtestatud tegevusi kogukonnale
 5. Leida koostöövõimalusi teiste (nais)organisatsioonidega, ka rahvusvahelisel tasandil, ühisprojektide koostamine  ning ellu viimine.

Väärtused:

MAAPIIRKONNAS on HEA ELADA!

-          Me leiame võimalusi isiklikuks arenguks   

-          Me väärtustame peret, loome ja hoiame peretraditsioone

MEIL ON TUGEV KOGUKOND

-          Me teame, mis on meie kodukoha väärtused  

-          Me seome kogukonda   ühistegevuste kaudu

MEIL ON TUGEV NAISKOND

-          Me tunneme ennast

-          Me aktsepteerimine teisi  

-          Me teeme koostööd

MEIL ON LAI SILMARING

-          Me oleme uhked oma kultuuri üle ning esindame seda  väärikalt mujal maailmas

-          Me tunneme huvi  maailmapraktika vastu ning  leiame võimalusi sellega tutvuda

Tartu Maanaiste Liidu põhilised eesmärgid:
 1. arendada koostööd seltside vahel
 2. teha koostööd välismaa naisorganisatsioonidega, koostada ning ellu viia ühisprojekte
 3. koolitada maanaisi, et ka nemad oleks tööjõuturul konkurentsivõimelisemad
 4. pakkuda võimalust müüa käsitööd kodu- ja välismaal
  sisustada meeldivalt vaba aega
TML järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid. Lisa: www.ngo.ee/eetikakoodeks

2001. aasta 23. oktoobril loodi TML-i juurde Tartu Maanaiste Rahvakool, mis tegeleb maanaiste koolitamisega.

Tartu Maanaiste Liit on ülemaailmse Maanaiste Liitdu (ACWW), Eesti Vabaharidusliidu ja Eesti Rahvakultuuri- ja Käsitöö liidu liige

TML kodulehekülje tegemist toetab Kohaliku Omaalgatuse Programm

 
http://www.tartumaanaisteliit.ee/sisu/1_1_5_Kop.jpghttp://www.tartumaanaisteliit.ee/sisu/1_1_7_HTM.jpg
http://www.tartumaanaisteliit.ee/sisu/1_1_2_Sotsiaalfont.jpghttp://www.tartumaanaisteliit.ee/sisu/1_1_4_Kulka.jpg
http://www.tartumaanaisteliit.ee/sisu/1_1_6_KYSK.jpghttp://www.tartumaanaisteliit.ee/sisu/1_1_3_Kultuuriministeerium.jpg